在水皮划艇,森林背景

Ympäristö-JA sosiaalisten vaikutusten arviointi JA luvitus

AFRYn palvelutympäristövaikutustenJA sosiaalisten vaikutusten arviointiin塞卡luvitukseen

我AFRYlläautamme arvioimaan SITA,米滕hankkeesi vaikuttaaympäristöönJA ihmisiin,SEKA米滕那抹vaikuttavat hankkeeseesi。Autammemyösympäristölupaprosessinläpiviennissä。

YmpäristöriskeilläJA sosiaalisillariskeillä上kaksi ulottuvuutta。Projekti沃伊aiheuttaariskejäympäristölleJA yhteiskunnalle,muttaympäristö-JA sosiaalisettekijätvoivatmyös洛达riskejähankkeen toteuttamiselle。Autamme asiakkaita hallitsemaanympäristöriskejäJA sosiaalisiariskejäJA varmistamaan hankkeenkestävyyden。

红外线建筑,环境认证

Ympäristövaikutustenarviointi(YVA)

Ympäristövaikutustenarviointimenettelyn(YVA-menettely)tavoitteena上tarkastella hankkeenympäristövaikutuksia,arvioida niidenmerkittävyyttäSEKAlisätäsidosryhmien tiedonsaantia JA osallistumismahdollisuuksia。Yhdistämmeympäristökonsultoinnin,maankäytönsuunnittelun JA ERI tekniikan alojen osaamisemme,敏卡ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitammeviemään拉皮menestyksekkäitähankkeita。

红外线建筑,零售

Sosiaalisten vaikutusten arviointi(SVA)

Kattava ihmisiin JA yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi JA sidosryhmien huomioiminen mahdollistaa sosiaalisen toimiluvan saavuttamisen。硒merkitseeympäröivänyhteiskunnan JA osallistenhyväksyntääasiakkaan toiminnalle。Autammeselvittämään,millaisia vaikutuksia suunniteltava汉克泰toiminta aiheuttaa ihmisiin JA yhteiskuntaan。Tarjoammetyökalujamyösmahdollisten ristiriitojen ennakointiin JA ratkaisemiseen。

同仁携手合作

Sidosryhmäyhteistyö

Jatkuvansidosryhmäyhteistyönmerkitys kasvaa。森tulee jatkua hankkeen泰teollisen toiminnan KOKO elinkaaren阿贾恩。Autamme asiakkaitamme varmistamaan,ETTA yhteydenpito kohdennetaan oikea-aikaisesti JA toiminnan kannaltatärkeisiinsidosryhmiin。

风力

YmpäristöluvatJA vesiluvat

Sujuvaympäristölupaprosessivaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa JAlainsäädännöntuntemusta。AFRYllä上pitkäkokemus pienten JA suurten hankkeidenympäristölupa-JArekisteröintimenettelyistäSEKA BAT-päätelmiensoveltamisesta。

大田yhteyttä

明娜约基宁

Osastopäällikkö,ympäristökonsultointi,Etelä-芬兰语

安西Karppinen

Osastopäällikkö,ympäristötutkimukset,Pohjois-芬兰语

Tutustu projekteihimme