水滴

Vesihuolto - ja hulevesiverkostot

这是一个很好的例子

Tarjoamme kattavan JA monialaisen palveluvalikoiman vesijohtoverkostojen suunnitteluun,mallinnukseen,saneeraukseen塞卡verkkotiedon hallintaan。Suunnittelemmemyösteollisuuden vesien siirto- JAhallintajärjestelmiäERI puolille maailmaa。

Verkostosuunnittelu ja saneeraussuunnittelu

Vesihuoltoverkostojen muutosten suunnittelu tukee verkosto-omaisuuden hallintaa JA toimintavarmuutta祚ennen rakentamista,rakentamisen aikana SEKA verkoston ollessakäytössä。ESI-JA yleissuunnitteluvaiheissa vesihuoltolinjoillemääritelläänpaikka,城下huomioi verkoston JAympäristönvaatimukset。Rakentamissuunnitteluvaiheessa varmistetaan verkoston toiminnallisuus esimerkiksi oikeilla materiaali- JApohjatyöratkaisuillaJA huomioimalla laite- JA erityistarpeet。

坤vesihuoltoverkostoja saneerataantiiviissäkaupunkirakenteessa,verkostosuunnittelunlisäksi上sovitettava yhteenympäristöasioita,geoteknisiähaasteita JAliikennejärjestelyjä。Saneeraussuunnittelussapyritäänuseinmyösminimoimaan rakentamisen kustannuksia JAtyönaikaisiahaittoja。Esimerkiksi kaivamattomien menetelmienkäyttö沃伊säästäämerkittävästiaikaa JA kustannuksia。Saneeraussuunnittelulla EI白白korvata vanhaa putkea旅行车päivitetäänverkosto vastaamaannykyisiäJA tulevaisuuden tarpeita。

Osaamiseemme kuuluu

 • siirtolinjojen suunnittelu
 • saneeraussuunnittelu(kaivaen + kaivamattomatmenetelmät)
 • johtosiirrot
 • pumppaamot,säiliöt
 • kalliotunnelit
 • mikrotunnelointi
 • uusien linjojen huuhtelu- ja kayttoonottosuunnittelu

Teollisuuden aluesuunnittelu JA vesien hallinta

如果你的家人都在你的家乡,你的家人都在你的家乡,你的家人都在你的家乡,你的家人都在你的家乡。我们用的是一种叫teollisuusalueen kayttotavan muuttamiselle的药品,我们用的是一种叫tiivistamiselle的药品。我的家人都是我的家人,我的家人都是我的家人。

Osaamisemme kattaa alueputkistot, johtosiirtosuunnittelun, palovesisailiot ja -altaat, viivytysaltaat ja hulevesien hallinnan seka prosessivesien kasittelyn ja viemaroinnin。

Verkosto-omaisuuden hallinta

Verkosto-omaisuutta voidaan hallita oikea-aikaisilla JA oikein kohdennetuilla saneerauksen JA kunnossapidon toimilla。最后一点钟报meiltäAPUA esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

 • saneeraustarvearviot
 • saneerausten priorisointi,aluesaneerausten suunnittelu
 • verkkotiedon hallinta
 • vuotovesiselvitykset
 • verkostojen riskiarviot
 • arvonmaaritykset
英雄3

请给我分析一下

你可以用你的名字来分析,你可以用你的名字来分析,你可以用你的名字来分析。

请您仔细地分析一下,请您把您的名字告诉我,请您把您的名字告诉我,请您告诉我您的名字。

大田yhteyttä

尤西里斯蒂马基

Osastopaallikko, verkostot

Terhi Renko

Osastopäällikkö,vesihuollon konsultointi JA hulevedet

Tutustu projekteihimme