地铁车站站台区

Joukkoliikenne

Rautatie-,raitiotie-,metro- JAlähiliikenteenratkaisut

Kaupunkienväkimääräkasvaa。YhdistettynäkasvavaanympäristötietoisuuteenJA tarpeeseenvähentääliikkumisen haitallisia vaikutuksiaympäristöön摩johtaa kasvavaankysyntäänjulkiselle liikenteelle,kuten busseille,raitiovaunuille,metroille JAlähijunille。AFRY上mukanakehittämässävastuullisen liikkumisen ratkaisujayhteistyössäkaupunkien,liikennejärjestelmänhaltijoiden JA alueellisten toimijoiden kanssa。

Kaupungistuminen JA maailmanväestönkasvutarkoittaa kasvavaakysyntääjoukkoliikenteelle。我AFRYllätyöskentelemmeparantaaksemme kaupunkilaisten arkeapienentäensamalla liikenteen haitallisiaympäristövaikutuksia。Teemmeyhteistyötäkaupunkien,liikennejärjestelmienhaltijoiden JA alueellisten toimijoiden kanssa nopeamman,mukavamman JAympäristönnäkökulmastavastuullisemman liikkumisen eteen。Parannukset julkisen liikenteen yhteyksiin tarkoittavat sujuvampiatyö-JA vapaa - 阿贾恩matkoja kaikille。

AFRYllä上pitkäkokemusjoukkoliikennejärjestelmähankkeidenkehittämisestä,suunnittelusta JAläpiviennistä。Olemme olleet mukanakehittämässämaailman vastuullisimpia JA tehokkaimpia ratkaisuita huomioiden hankkeiden vaikutukset ihmisten liikkumisen JA arkeen niin rakentamisen kuin hankkeen elinkaarenkin aikana。

Tarjoamme asiantuntemusta JA palveluita julkisen liikenteen hankkeiden kaikkiin vaiheisiin艾娜esisuunnittelusta,toteutettavuusselvityksistäJA yleissuunnittelusta艾娜käytönaikaisiin palveluihin。

大田yhteyttä

Kaarle尔霍宁

Toimialuejohtaja,väyläinfra

意志Tuomola

Liikennesuunnittelu