在一个城市的步行路线

环境尽职调查(EDD)JAympäristö,terveys JA turvallisuus(EHS)

Ympäristö,terveys JA turvallisuus(EHS)

EHS-katselmoinnit JA -auditoinnit SEKAympäristö-,terveys- JAturvallisuuslainsäädännönmukaisuudenarvioinnit tukevat JAkehittävätympäristöjohtamistaJA ovattärkeäriskienhallinnantyökalu。Katselmoinnit ovathyödyllisiäerityisesti organisaatiomuutostenyhteydessä泰乔斯上aiheutunutympäristövahinkojatoiminnasta。

Palveluihimme kuuluvatmyösympäristö-JA turvallisuusriskien arvioinnit,joissahyödynnämmeesimerkiksi POA-(potentiaalisten ongelmien analyysi)JA HAZOP-analyysejä。AFRYnympäristö-JA turvallisuusasiantuntijat ovat toteuttaneet satoja teollisuuden JA energiasektorinriskianalyysejä。

AFRY auttaayrityksiäJA organisaatioitakehittämääntoimivia JAkäytännönläheisiäjohtamisjärjestelmiä。Palvelumme kattavat

 • YmpäristöjärjestelmäISO 14001
 • JohtamisjärjestelmäISO 45001
 • EnergiatehokkuusjärjestelmäISO 50001
 • CEEQUAL-luokitus
 • Ympäristöraportointi(GRI)

Järjestelmäkehitys沃伊keskittyäesimerkiksi kertotalouteen泰ilmastomuutokseen liittyvienympäristönäkökohtientunnistamiseen JApäivittämiseen泰KOKOjärjestelmänrakentamiseen JA jalkauttamiseen。Kansainvälissähankkeissa teemme rahoittajienedellyttämiäympäristö-JAturvallisuusjärjestelmiäJA -auditointeja,joissa huomioidaan ISO-standardienlisäksikansainvälisetvaatimukset kuten IFI:N环境和社会绩效JA赤道原则-ohjeistukset。Arvioimmemyöstoiminnan yhteiskuntavastuullisuutta esimerkiksi SA 8001社会帐户泰ILO:Ntyöyhteisöjäkoskevien vaatimusten泰SFS ISO 26000 Yhteiskuntavastuuoppaan mukaan。

环境尽职调查(EDD)

AFRY arvioi yrityskauppatilanteissamyyjän泰ostajan kohteidenympäristövastuita,vaatimustenmukaisuutta JA EHS-riskejäniin sanoituissa EDD-tarkastuksissa。AFRYllä上asiantuntijoita teollisuus-,energia-,vesi- JAkiinteistöportfolioidenympäristövastuidenselvittämiseenlyhyelläaikataululla JA pankkien vaatimusten mukaisesti。

AFRY上laatinut tuhansien kohteidenympäristöriskiarviointejaSuomessa JA ulkomailla JAmeillä上意林20 vuoden kokemus vaativista hankkeista uudelleenrahoitus-泰yrityskauppatilanteissa。Tunnemme hyvin ERI少女ympäristölainsäädännönJA EDD-arviointienlisäksitoteutamme asiakkaillemme tekniset,taloudelliset JAsääntelyynliittyvät尽职调查-arvioinnit(技术,商业和监管尽职调查)。Asiakkaitamme ovat tyypillisestihankekehittäjät,sijoittajat,rahoittajat JA yritykset。

EDD-prosessin aikanaselvitetäänmuun muassa tarkasteltavan物业的资料:

 • ympäristö-,terveys- JA turvallisuusriskit JA niihinliittyvätkustannukset
 • toiminnan lainmukaisuus
 • ympäristövastuut
 • ESG-arvioinnit(环境,社会,治理)
 • maaperänJA pohjaveden TILA JA mahdollinen tutkimistarve
 • rakenteellinen likaantuminen

大田yhteyttä

凡城Lyyra

EDD,kansainvälisetpankkiprojektit

明娜约基宁

Osastopäällikkö,ympäristökonsultointi,Etelä-芬兰语

安娜 - 莉萨·科斯基宁

Johtava konsultti,ympäristöjärjestelmät,EHS

安娜Savunen

全球HSE经理